Телефон: +359 888 879 190
 
Борба с къртици

Борба с къртици.
Професионално третиране против къртици.

Борба с къртици е труден процес, свързан със съчетаване на комплексни мерки по третиране на подземните вредители. Къртиците копаят подземни тунели, на различна дълбочина под земята и при изхода си избутват нагоре пръстта, образувайки заградени от пръст дупки, наречени къртичини. Къртичините създават проблем както в селското, така и в домашните стопанства, увреждайки култури, насаждения и обработващи машини.

Една от основните трудности в борба с къртици е факта, че те са винаги под земята, пътуват много и трудно се локализират. В допълнение, макар слепи, къртиците са чувствителни на миризми и лесно отгатват човешкото присъствие или досег.

Професионалните услуги по борба с къртици са свързани с комплекс от методи и мерки за третиране. Фирмата разполага с изпитани и сигурни средства за отстраняване на къртици отселскостопански и домашни терени.

Основните методи, ползвани за борба с къртици са няколко вида, съчетаващи механични и химични средства за третиране. Те могат да включват прогонващи димки, течни препарати за отблъскване, създаване на масивни бариери и други методи. Средствата за третиране се съобразяват с конкретните условия, предпочитанието на клиента и преценката на специалиста от фирмата.

Борба с къртици.

Къртиците са самотни пътешественици и пътуват километри. Те могат да влязат в терена без ограничение от съседен необработен двор, поляна, близка ливада, селскостопански терен или да са пропътували километри до вас, в търсене на добри условия за храна и живот.

Най-често засегнати от къртици са стопани на дворове, градини или оранжерии с декоративни растения, зеленчуци, домати, подправки, краставици и други културни насаждения.
Къртиците се привличат от богати почви, в които има струпване на червеи и подземни насекоми, с които се хранят. Макар да не консумират зеленчуци и грудки като сляпото куче, къртиците нерядко увреждат с тунелите си корените на насажданията, особено младите.

Често на огромни терени могат да се появят една или две къртичини, които не са проблем. При голяма популация на къртици в малък двор обаче може да има и двеста дупки. Къртичините се появяват предимно през нощта и са с големина от няколко сантиметра до няколко метра. Под тези дупки съществува мрежа от плитки (разузнавателни) и дълбоки къртичи тунели.

Първата крачка в борба с къртици е идентификация на вредителя. Това не винаги е лесно без да бъде видян. Понякога на засегнатия терен може да има комбинирана атака от къртици, както и от сляпо куче. Наш специалист ще направи оглед на място за преценка и след диагностика, ще препоръча оптималния за условията метод за третиране.

Професионалните методи за борба с къртици.

От главно значение на успешната борба с къртици е доброто познание на вредителя, неговите особености, биология и начин на живот. Подземните вредители са невидими за човека, не се чуват и локализират лесно. Необходима е правилна преценка за размера на популацията, сезонна активност и други фактори, според които се избира подходящ метод на третиране.

Къртиците са чувствителни вредители и затова борбата с тях често удря на камък. Нерядко ползваните репеленти, сигнални и електромагнитни устройства имат временен ефект, след което те свикват с тях и започват да ги заобикалят. За успех е необходим комбиниран професионален метод за отстраняване и третиране от специалисти в дълъг опит в тази посока.

Един хуманен метод за отстраняване на къртици от терена е ползването на звукови и сигнални устройства, които отпъждат къртиците. Те ще са ефективени единствено ако се положат като бариера в целия терен. Добре е при подозрение за къртици, реакцията да е бърза. Женските раждат до осем малки за сезона и следващата година от 20 къртичините ще станат тройно.

За отстраняване на къртици, според условията, сезона и времето, могат да бъдат използвани димки, химични средства, капани и други методи. Димките са с репелентно действие, отделят въглероден диоксид и гонят къртиците. Те се полагат след професионална преценка, съобразно навиците на животното, подходящ момент и условия за действие, близост на вредителя до терена, сезон и час от денонощието, в който къртиците са активни.

Обичайно за отстраняване на проблеми с къртици е достатъчно едно третиране. При наличие на лоши климатични условия, изпуснат сезон на активност, далечина на къртиците от терена и други неблагоприятни фактори е възможно обработката да се повтори. При средна популация и нормални условия, борбата с къртици протича успешно с еднократно посещение. Третирането е ефикасно, поради дългия ни опит и отличното ни познание на навиците им.